Χρησιμοποιείστε το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης και κερδίστε σε χρόνο και όχι μόνο...

blindtyping3blindtyping2Κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης στο τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, ο εκπαιδευόμενος εγγυημένα μαθαίνει να πληκτρολογεί κείμενα γρήγορα χωρίς να κοιτάει το πληκτρολόγιο (πράγμα το οποίο του δίνει το πλεονέκτημα ότι μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει αν αυτά που πληκτρολόγησε γράφτηκαν σωστά). Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να δακτυλογραφεί τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά καθώς επίσης και με το αριθμοπληκτρολόγιο. Στον κάθε εκπαιδευόμενο παρέχονται σημειώσεις και ασκήσεις ώστε να μπορεί να εξασκείται και κατ' ιδίαν. 

Τα παιδιά του Λυκείου μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό και να μάθουν να πληκτρολογούν πολύ γρήγορα. Αυτό θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στις μελλοντικές εργασίες τους και τις ασκήσεις τους καθώς και στην πληκτρολόγηση των εντολών του προγραμματισμού.

Στο τέλος της περάτωσης των μαθημάτων δίνεται βεβαίωση. Ακόμα, μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δώσει εξετάσεις και να αποκτήσει πιστοποιητικό σε κάποιον από τους φορείς πιστοποίησης που συνεργαζόμαστε.

blindtyping1

Το επίσημο FIRST Lego League Training Spot στον Έβρο!

6FLLTrainingSpotOK.jpg

Επιστημονικός Συνεργάτης

8OutOfTheOrdinaryOK.jpg
9EducationUnlimitedOK
8ERAOK
7TLC logoOK
5ERA LOGO IROOK
2INTESOOK
1DuckietownOK