Χρησιμοποιείστε το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης και κερδίστε σε χρόνο και όχι μόνο...

blindtyping3blindtyping2Κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης στο τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, ο εκπαιδευόμενος εγγυημένα μαθαίνει να πληκτρολογεί κείμενα γρήγορα χωρίς να κοιτάει το πληκτρολόγιο (πράγμα το οποίο του δίνει το πλεονέκτημα ότι μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει αν αυτά που πληκτρολόγησε γράφτηκαν σωστά). Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να δακτυλογραφεί τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά καθώς επίσης και με το αριθμοπληκτρολόγιο. Στον κάθε εκπαιδευόμενο παρέχονται σημειώσεις και ασκήσεις ώστε να μπορεί να εξασκείται και κατ' ιδίαν. 

Για τους ενήλικες, το τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, μιας και όλες οι εργασίες τους στον υπολογιστή γίνονται πολύ πιο γρήγορα, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια ενώ παράλληλα μπορεί να προσέχουν - παρατηρούν και άλλα πράγματα. Συνεπώς αποτελεί ένα "απαραίτητο" εφόδιο για κάθε εργασία, ειδικά στους κλάδους απασχόλησης που δραστηριοποιούνται με κύριο εργαλείο τον υπολογιστή.

Στο τέλος της περάτωσης των μαθημάτων δίνεται βεβαίωση. Ακόμα, μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δώσει εξετάσεις και να αποκτήσει πιστοποιητικό σε κάποιον από τους φορείς πιστοποίησης που συνεργαζόμαστε.

blindtyping1

Το επίσημο FIRST Lego League Training Spot στον Έβρο!

6FLLTrainingSpotOK.jpg

Επιστημονικός Συνεργάτης

8OutOfTheOrdinaryOK.jpg
9EducationUnlimitedOK
8ERAOK
7TLC logoOK
5ERA LOGO IROOK
2INTESOOK
1DuckietownOK