Χρησιμοποιείστε το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης και κερδίστε σε χρόνο και όχι μόνο...

blindtyping3blindtyping2Κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης στο τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, ο εκπαιδευόμενος εγγυημένα μαθαίνει να πληκτρολογεί κείμενα γρήγορα χωρίς να κοιτάει το πληκτρολόγιο (πράγμα το οποίο του δίνει το πλεονέκτημα ότι μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει αν αυτά που πληκτρολόγησε γράφτηκαν σωστά). Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να δακτυλογραφεί τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά καθώς επίσης και με το αριθμοπληκτρολόγιο. Στον κάθε εκπαιδευόμενο παρέχονται σημειώσεις και ασκήσεις ώστε να μπορεί να εξασκείται και κατ' ιδίαν. 

Στο τέλος της περάτωσης των μαθημάτων δίνεται βεβαίωση. Ακόμα, μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δώσει εξετάσεις και να αποκτήσει πιστοποιητικό σε κάποιον από τους φορείς πιστοποίησης που συνεργαζόμαστε.

blindtyping1

HERO LOCAL PARTNER

Το επίσημο FIRST Lego League Training Spot στον Έβρο!

6FLLTrainingSpotOK.jpg

Επιστημονικός Συνεργάτης

8OutOfTheOrdinaryOK.jpg