Δίνει το παιδί σας Πανελλήνιες; Ελάτε να το προετοιμάσουμε κατάλληλα.

ExamsPreperation1OKExamsPreperation2OKΣτο χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγυόμαστε την επιτυχία προετοιμάζονταςτους μαθητές στα μαθήματα Πληροφορικής που εξετάζονται σε Πανελλαδικό επίπεδο. Για το Ενιαίο Λύκειο το μάθημα της Πληροφορικής που εξετάζεται Πανελλήνια είναι η "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" (ΑΕΠΠ), ενώ για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) τα μαθήματα είναι "Προγραμματισμός" & "Δίκτυα".

Και σε αυτό το χώρο οι επιτυχίες μας είναι αξιοσημείωτες, αφού μαθητές με σχετικά μέτρια επίδοση στα υπόλοιπα μαθήματα (14 - 17) και μετά την έμπειρη καθοδήγησητου κ. Γούδα Τηλεμάχου καθώς και του βιβλίου που έχει συγγράψει, καταφέρνουν να γράψουν (στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα) 17 - 20!

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος καθηγητής, έχει εκπωνήσει δικές του σημειώσεις, ως αποτέλεσμα χρόνιας διδασκαλίας στο μάθημα αυτό όπου αναλύονται σε βάθος τα κύρια σημεία διδασκαλίας του μαθήματος, διάφορες παγίδες και διευκρινήσεις, μελανά σημεία, λυμένες ασκήσεις με τη μεθοδολογία τους, πάρα πολλές άλυτες ασκήσεις ώστε ο μαθητής να μπορέσει να εντρυφήσει σε αυτές και να επιτύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

ExamsPreperation3OK

HERO LOCAL PARTNER

Το επίσημο FIRST Lego League Training Spot στον Έβρο!

6FLLTrainingSpotOK.jpg

Επιστημονικός Συνεργάτης

8OutOfTheOrdinaryOK.jpg